Trang chủ > Quân đội Việt Nam > Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, công tác huấn luyện chiến đấu phải tiếp tục đổi mới

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, công tác huấn luyện chiến đấu phải tiếp tục đổi mới

Tháng Hai 28, 2011

LTS: Ngày 28-1, các đơn vị trong toàn quân tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2011. Nhân dịp này, Báo Quân đội nhân dân xin trân trọng giới thiệu bài viết của Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đánh giá những kết quả nổi bật của công tác huấn luyện chiến đấu (HLCĐ) năm 2010 và chỉ đạo những nội dung cơ bản của công tác HLCĐ năm 2011.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh kiểm tra huấn luyện Điều lệnh đội ngũ ở Đoàn M44, Bộ Tổng tham mưu. Ảnh: Nguyễn Trung Kiên

Có tiến bộ nhưng vẫn còn những vấn đề đặt ra

Phát huy tinh thần tích cực chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, năm qua, toàn quân đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu của nhiệm vụ HLCĐ. Các cơ quan, đơn vị đã có bước chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện, bảo đảm sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng đối tượng, từng đơn vị và đặc điểm của từng địa bàn, từng vùng miền. Cấp ủy, chỉ huy các cấp, các ngành đã quan tâm thực hiện tốt việc gắn huấn luyện chỉ huy, cơ quan với rèn luyện bộ đội. Các hoạt động hội thi, hội thao huấn luyện thường xuyên được tổ chức ở các cấp, trong đó hầu hết các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tổ chức thi cán bộ cơ sở từ cấp trung đội đến cán bộ cấp trung, lữ đoàn và tương đương đạt được kết quả cao. Các cuộc thi, hội thao đã góp phần nâng cao nhận thức, trình độ chỉ huy, chuyên môn và rèn luyện phương pháp, tác phong trong chỉ huy, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Hoạt động công tác thanh tra, kiểm tra đã được các cấp, các ngành chú trọng và gắn chặt với nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện cho các đối tượng. Quá trình nghiên cứu đổi mới các cơ quan, đơn vị đã bám sát yêu cầu phát triển của quân đội, phát triển của vũ khí trang bị (VKTB) và phương thức tác chiến mới.

Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo chương trình kế hoạch đề ra, năm 2010, quân đội đã tổ chức huấn luyện các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành trong Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đạt kết quả tốt, để lại ấn tượng đẹp với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Lực lượng Thể thao thành tích cao của quân đội tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VI đã hoàn thành vượt chỉ tiêu yêu cầu đề ra, giành 231 huy chương các loại, trong đó 68 huy chương vàng, 85 huy chương bạc và 78 huy chương đồng, xếp thứ 3/66 đoàn. Các vận động viên thể thao quân đội có những đóng góp quan trọng vào thành tích của thể thao nước nhà trên đấu trường khu vực và quốc tế. Những kết quả nổi bật đó đã góp phần xây dựng QĐND vững mạnh, củng cố QP-AN, giữ vững ổn định chính trị của đất nước, tạo điều kiện để phát triển KT-XH.

Tuy nhiên, trên thực tế thực hiện nhiệm vụ HLCĐ vẫn còn những thiếu sót, bất cập. Đáng chú ý là việc nghiên cứu, đổi mới công tác HLCĐ mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn chậm và chưa toàn diện. Mặc dù có tiến bộ nhưng chất lượng HLCĐ có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra, nhất là việc tổ chức rèn luyện chỉ huy, cơ quan và phân đội trong tập chiến thuật và diễn tập chiến thuật. Trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến của đội ngũ cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp còn yếu, chưa sát với thực tế chiến đấu. Điều này dẫn đến khả năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao còn bộc lộ nhiều yếu kém. Trình độ khai thác, làm chủ VKTB của bộ đội còn hạn chế, kết quả các bài bắn súng chưa cao. Việc kết hợp giữa huấn luyện chiến thuật với kỹ thuật và rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tinh thần, tâm lý, sức khỏe dẻo dai cho bộ đội chưa đồng bộ, toàn diện. Công tác giáo dục, quản lý và chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, nhất là chấp hành các quy định về an toàn giao thông chưa thành nền nếp.

Thực hành lấy phần tử bắn ở Phân đội cối 82mm, Đơn vị M48, Đoàn B16 (Quân khu 2). Ảnh: Minh Trường

Chống bệnh thành tích trong huấn luyện

Năm 2011, toàn quân thực hiện nhiệm vụ HLCĐ trong điều kiện có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Đây là năm các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp trong quân đội; năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm (2011-2015). Tình hình thế giới và khu vực vẫn đang tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định. Trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chống phá ta trên mọi lĩnh vực. Đồng thời chúng kích động, tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm mất ổn định chính trị-trật tự an toàn xã hội, nhất là trên các địa bàn chiến lược; tình hình dịch bệnh, thiên tai, bão lũ xảy ra khó lường; cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, kinh phí, xăng dầu bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu vẫn chưa đáp ứng được so với yêu cầu đề ra; tình hình giá cả trên thị trường có nhiều biến động…, những đặc điểm trên sẽ tác động trực tiếp đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ HLCĐ của toàn quân.

Để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng HLCĐ, đáp ứng với yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, các ngành trong toàn quân cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ cơ bản sau:

Trước hết cần tổ chức quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI về xây dựng QĐND, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới; Nghị quyết 8 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết 51 Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong QĐND Việt Nam” và Nghị quyết của Đảng bộ đại biểu Quân đội lần thứ IX. Thông qua đó làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức thống nhất về nhiệm vụ của quân đội, nhiệm vụ của đơn vị mình, của ngành mình trong tình hình hiện nay; thấy rõ âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, xác định rõ những khó khăn, thuận lợi và các chỉ tiêu yêu cầu HLCĐ cần đạt được theo Chỉ lệnh của Tổng Tham mưu trưởng. Trên cơ sở đó, xác định trách nhiệm, xây dựng quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành với chất lượng, hiệu quả cao nhất các nội dung, chương trình huấn luyện, ứng dụng công nghệ thông tin trong diễn tập chỉ huy, cơ quan các cấp. Đưa huấn luyện công nghệ mô phỏng vào huấn luyện bộ đội. Khắc phục triệt để bệnh thành tích trong huấn luyện.

Chuẩn bị huấn luyện đầy đủ, chu đáo

Cấp ủy các cấp phải xây dựng và triển khai nghị quyết lãnh đạo chuyên đề về công tác HLCĐ, rèn luyện và chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy và xây dựng đơn vị VMTD. Nhanh chóng triển khai kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng theo phân cấp, ưu tiên thời gian chuẩn bị huấn luyện cho cấp cơ sở. Chủ động ổn định tổ chức biên chế theo đúng quy định, điều chỉnh, sắp xếp cán bộ cho phù hợp với khả năng, trình độ năng lực quản lý huấn luyện ở đơn vị cơ sở trước khi bước vào huấn luyện. Chú ý làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ về công tác chỉ huy tham mưu hiệp đồng tác chiến quân binh chủng, bảo đảm chặt chẽ, chu đáo, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là cán bộ trực tiếp quản lý và huấn luyện bộ đội ở cơ sở. Năm 2011, trên cơ sở tổng kết công tác huấn luyện năm 2010 và tổng kết 5 năm (2006-2010), lãnh đạo và chỉ huy các cấp xác định rõ những nội dung còn yếu, còn thiếu để tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ thống nhất.

Cùng với triển khai kế hoạch, tập huấn cán bộ, các đơn vị cần chủ động khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt thao trường, vật chất bảo đảm cho nhiệm vụ huấn luyện, nhất là các đơn vị khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, những vùng bị thiên tai bão lũ năm 2010. Trên cơ sở rút kinh nghiệm quy hoạch hệ thống trường bắn mẫu, trường bắn điểm năm 2010, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch hệ thống trường bắn trong từng vùng, miền, từng ngành. Quy hoạch hệ thống trường bắn phải đạt được yêu cầu cơ bản phát huy được hiệu quả khai thác sử dụng trong huấn luyện, diễn tập và bắn đạn thật cho các đối tượng. Mặt khác, phải tích cực, chủ động nghiên cứu sản xuất mô hình học cụ huấn luyện tạo sự thống nhất, bảo đảm đúng, đủ, bền và đẹp để phục vụ cho huấn luyện bộ đội sát thực tế chiến đấu.

Tập trung đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp

Từ cơ quan đến đơn vị phải tiếp tục nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, trong đó tập trung đổi mới nội dung, chương trình, tổ chức và phương pháp huấn luyện cho các đối tượng theo hướng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát với phương án chiến đấu, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế trang bị và chức năng nhiệm vụ, địa bàn hoạt động của từng lực lượng đã được xác định. Tập trung giáo dục cho bộ đội về Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm của Đảng về xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân; pháp luật của Nhà nước; kỷ luật, truyền thống của quân đội và âm mưu thủ đoạn của địch… Qua đó làm cho bộ đội vững vàng về tư tưởng, kiên định lập trường, có lòng tin và quyết tâm đánh thắng địch trong mọi tình huống. Đẩy nhanh tiến độ đổi mới toàn diện công tác HLCĐ cho cả cơ quan và đơn vị, cho cả bộ đội chủ lực, DBĐV và DQTV. Phải nghiên cứu đổi mới tổ chức và phương pháp huấn luyện cho cơ quan cấp chiến lược và chiến dịch một cách toàn diện, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường huấn luyện cơ động, phòng tránh, đánh trả, huấn luyện sát với tình huống. Chú trọng huấn luyện cho các đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn… Đổi mới công tác quản lý, huấn luyện DBĐV. Quan tâm đúng mức đến huấn luyện cho lực lượng DQTV. Huấn luyện lấy thực hành làm chính, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện đội ngũ cán bộ chỉ huy và cơ quan các cấp. Tăng cường huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm, để rèn luyện chỉ huy, cơ quan và phân đội cho sát với thực tế chiến đấu. Tích cực rèn luyện thể lực cho bộ đội bằng các hoạt động diễn tập vòng tổng hợp cho các cấp, trong đó chú trọng vượt sông, suối, hành quân xa, mang vác nặng, huấn luyện tác chiến của các đơn vị chủ lực, kết hợp chặt chẽ với hoạt động tác chiến, diễn tập và công tác bảo đảm của khu vực phòng thủ địa phương.

Gắn nâng cao chất lượng huấn luyện với xây dựng chính quy

Đồng thời, tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện và chấp hành kỷ luật quân đội, Pháp luật Nhà nước; thường xuyên quán triệt, giáo dục cho mọi quân nhân nắm chắc nội dung Chỉ thị 917 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 917/1999/CT-QP về xây dựng đơn vị VMTD trong toàn quân. Mỗi cơ quan, đơn vị đều phải tổ chức xây dựng một đơn vị điểm về VMTD theo 5 tiêu chuẩn của Chỉ thị 917 để rút kinh nghiệm, tham quan, nhân rộng. Quá trình thực hiện phải phát huy vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nhất là trong thực hiện quy chế dân chủ về công tác quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, thực hiện cơ quan gương mẫu trước đơn vị, cấp trên làm gương cho cấp dưới, cán bộ làm gương cho chiến sĩ. Đẩy mạnh xây dựng chính quy trong toàn đơn vị, tạo sự chuyển biến toàn diện trên 4 nội dung theo Chỉ thị 37 của Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần thực hiện nghiêm túc Quyết định 2530 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tăng cường công tác quản lý, giáo dục và chấp hành điều lệnh quản lý kỷ luật, quản lý VKTB chặt chẽ, đúng chế độ, hạn chế thấp nhất các vụ vi phạm kỷ luật, nhất là các vụ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tai nạn giao thông, mất an toàn trong huấn luyện, xây dựng nhiều đơn vị cấp trung đoàn, lữ đoàn đủ quân và tương đương không có vụ việc vi phạm kỷ luật xảy ra.

Cấp ủy và chỉ huy các cấp từ cơ quan, nhà trường, đơn vị phải thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua trong huấn luyện, đặc biệt là các hoạt động hội thi, hội thao huấn luyện ở đơn vị cơ sở. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức cơ sở đảng TSVM với xây dựng đơn vị VMTD; xây dựng chính quy với việc rèn luyện và chấp hành kỷ luật quân đội. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người chỉ huy cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và SSCĐ, gắn trách nhiệm của cán bộ với kết quả huấn luyện của đơn vị theo chức trách được giao. Thường xuyên chăm lo đến đời sống, vật chất tinh thần cho bộ đội, tạo ra các hoạt động vui chơi giải trí làm cho cán bộ, chiến sĩ luôn luôn vui vẻ, phấn khởi gắn bó với đơn vị và nhiệm vụ, trên cơ sở đó tự giác phấn đấu, rèn luyện xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
qdnd.vn

Advertisements
Chuyên mục:Quân đội Việt Nam
%d bloggers like this: